ขอใช้บริการงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ขอตรวจพิสูจน์ไม้ การจำแนกชนิดไม้ , Geographical Distribution และ Thailand Commercial Timbers


ต้องการลงทะเบียนผู้ใช้งาน เพื่อขอเข้าใช้งานระบบ กลับไปที่หน้า Portal

คลิ๊กที่นี่

ชื่อสามัญ กระบาก
ชื่อการค้า-ชื่อภาษาอังกฤษ Krabak, Mersawa (Malaysia Indonesia), pengiran (Sabah), padiek (Cambodia) may bak(Laos), krban(Myanmar)
ชื่อพฤกษศาสตร์ Anisoptera spp.
วงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ขึ้นตามป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเบญจพรรณชื้นทั่วไป ที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 300-400 เมตร มีมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้
ลักษณะเนื้อไม้ สีเหลือง สีน้ำตาลปนเหลืองอ่อน และสีน้ำตาลคล้ำ เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ แต่สม่ำเสมอ
ชั้นคุณภาพ