ขอใช้บริการงานของส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

ขอหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อใช้ในการนำเข้ากับกรมศุลกากร


ต้องการลงทะเบียนผู้ใช้งาน เพื่อขอเข้าใช้งานระบบ กลับไปที่หน้า Portal

คลิ๊กที่นี่


ติดต่อเรา ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์
กรมป่าไม้

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ (662)-561-4292-3

โทรสาร (662)-940-5910